ข่าวสาร : 25 เมษายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด

ผู้เยี่ยมชม : 431
ลงข้อมูลเมื่อ : 26/04/2562 10:09
ตั้งแต่ 26/04/2562 ถึง 26/04/2562

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด ซึ่งเป็นการรวมกันของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก และพื้นใกล้เคียง โดยผลิตที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ผักปลอดภัย ได้แก่ กะหล่ำปลี, กะหล่ำดอก, บรอกโคลี, ผักกาดขาวปลี, แขนงกะหล่ำ, คะน้าฮ่องกง, มะเขือเปราะ, กวางตุ้ง, ถั่วหวาน, ถั่วแขก, ซาโยเต้, ซุกินี, ลูกฟัก, เบบี้แครอท, เผือก และ ดอกหอม และอื่น ๆ ตามฤดูกาล สหกรณ์มีการบริหารจัดการวางแผนการผลิตผักตามออร์เดอร์ในแต่ละเดือน และไม่บังคับเกษตรกรว่าจะต้องปลูกพืชชนิดใด หากแต่จะให้ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการการปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินในบริเวณนั้น ๆ และปลูกพืชชนิดอื่น ๆสลับหมุนเวียน โดยจำหน่ายให้กับโมเดิร์นเทรด และตลาดทั่วไป จากผลประกอบการที่ผ่านมา 11 เดือน สามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ฯ มากกว่า 15 ล้านบาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และชุมชน และเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้รวบรวมผักปลอดภัยจากสมาชิก ทั้งนี้ ทั้งสองสหกรณ์มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเอื้อเฟ้อผลผลิตจากการรวบรวมผักปลอดภัยระหว่างกัน สร้างประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โดยรวม ต่อจากนั้น รองอธิบดีฯ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพด ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ของนายชอบ นางอาน เทียมทอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในกว่า 7 ไร่ สามารถให้ผลผลิตกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ สร้างเป็นรายได้เพิ่มนอกเหนือจากอาชีพทำนา


  • ชำระเงินผ่าน

  • 116-213387-6