พืช ผัก ผลไม้ และแปรรูป

ดูทั้งหมด
พืช ผัก ผลไม้ และแปรรูป

ปศุสัตว์และแปรรูป

ดูทั้งหมด
ปศุสัตว์และแปรรูป

ประมงและแปรรูป

ดูทั้งหมด
ประมงและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

ดูทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

ข้าวสาร

ดูทั้งหมด
ข้าวสาร

เครื่องดื่ม

ดูทั้งหมด

ปัจจัยผลิตทางการเกษตร

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

26 เมษายน 2562

25 เมษายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด ซึ่งเป็นการรวมกันของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก และพื้นใกล้เคียง

02 สิงหาคม 2560

สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทย

การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความสุขตามคำสอนของพ่อ พร้อมพัฒนา ‘ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข’ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและขยายผลลัพธ์สู่ชาวไร่และคนเมือง กลุ่มมิตรผล จุดประกายสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่ชาวไทย ด้วยการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสู่การริเริ่ม “โครงการทำตามพ่อ”

  • ชำระเงินผ่าน

  • 116-213387-6